Foto: Ove nestvold

Foto: Ove nestvold

Vinteren er best på bygda

Turr og kvit vinter frå november til april, i staden for brun og blaut slaps frå desember til mars. Aking, gå på ski frå huset, og ha moglegheit til å faktisk bruke vinteren når den kjem.

Er det noko å lure på? Vinteren er best på bygda.