Eit solid grunnlag

Nord-Gudbrandsdal har eit godt utbygd skuletilbod, med engasjerte lærarkrefter. Eit solid skuletilbod med gode grunnskular, ungdomsskular og vidaregåande skular er avgjerande for å gje ungdomen vår eit godt utdaningsmessig grunnlag, som og gagnar regionen vår over tid. 

 

030.JPG

 

 

Totalt har vi tolv barneskular, åtte ungdomsskular og ein vidaregåande skule (fordelt på tre avdelingar) i regionen. Alle kommunane har barneskular og ungdomsskular. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule har avdelingar på Otta, Dombås og i Lom. Tabellen nedanfor gjev ein oversikt over antall barnehagar og skular i kvar kommune. 


Skoler fordelt på kommuner.PNG

 

For meir informasjon kan du gå inn på kommunanes heimesider: 

SKJÅK       LOM       VÅGÅ     SEL      DOVRE      LESJA

 


20180202_130034.jpg