NÆRINGSLOKALE MED TO UTLEIELEILIGHEITER

SENTRALT I OTTA SENTRUM!

Jernia -12.jpg


Eigedommen består av butikk i første etasje, som i dag brukast av Jernia Otta. I andre etasje er det to leilegheiter, som begge er utleigd i dag.

Eigedomen er sentralt plassert i Otta sentrum, og har god profilering.

Bruksareal: 2348 m² ok

Bruttoareal: 2435 m² ok

Årlege leigeinntekter er på omlag 750.000 kroner. Årlege eigarkostnader er på omlag 190.000 kroner.

Eigar ønskjer å selje både næringseigedommen og Otta Jernvarehandel AS (Jernia). Dette kan skje samla, eller kvar for seg.

Klikk her for å lesa meir om Otta Jernvarehandel AS (Jernia)

Næringseigedommen er taksert til 8 570 000,- NOK.

Jernia -1.JPG

Interessert?

For meir informasjon og fullstendig prospekt, ta kontakt med meglar

Åsmund Lindholm: mail - qfinans@gmail.com/telefon - 951 94 080