Uansett kvar du bur, må du på jobb, ungane må hentast og leverast i barnehagen og maten må kjøpast og lagast. 

Det er derfor ein fordel å kjenne til viktige kvardagstilbod i regionen, som barnehagar, skular og reiseavstandar. Trykk på bileta nedanfor for å få meir informasjon om dette. 

barn-i-dovre-dovre-barnehage.jpg

Barnehage

Nye esser i smia.JPG

Anna utdanning

Eidsvoll 060.jpg

Skule

Kart Nord-Gudbrandsdalen.PNG

Avstandar

 

Bannerfoto: Lom ungdomsskule