IMG_0118.JPG

Langrenn og skiskyting

Nord-Gudbrandsdal har eit stort løypenett med tråkka langrennsløyper, i alle kommunane. Vi er mange ivrige både hobby- og konkurranselangrensløparar, men her går du sjeldan i kø.

Vi har aktive og inkluderande langrenns- og skiskytingsklubbar, med utøvarar på nasjonalt toppnivå. 

Det arrangerast også fleire konkurransar og turrenn for personar i alle aldre og fysisk form i regionen gjennom vinteren. 

Foto: Vigga Lokalavis