HL_BJO_barn1_low.jpg

Klatreparkar og aktivitetssenter

Klatreparkane og aktivitetssentra i regionen er ideelle for å aktivisere både ungar og vaksne på ein leiken måte. Klatreparkane byr på alt frå enkle løyper som passer for små ungar, til fysisk krevjande løyper som kan gjere vaksne i god form svette. 

Både Bjorli og Lom har varierte og spanande klatreparkar. 

I tillegg har vi aktivitetssenter, mellom anna i Lom, som tilbyr små og store aktivitetar som passar for unger i alle aldre.