Lesja-stor-web-1.jpg

Fotball

Det er aktive fotballmiljø for både vaksne og barn i Nord-Gudbrandsdal. Alle kommunane har fotballag gjennom dei ulike idrettslaga, frå barneskulealder og opp til seniorer og old-boyslag for både damer og herrer.

Laga spel i 5.- og 6.-divisjon, deltar på ulike turneringar og har eit sosialt miljø. 

Kvart år arrangerast Otta-cupen, ein innandørs fotballcup med deltakarar frå mange kommunar i heile Gudbrandsdalen. 

På Dombås er det og ein splitter ny fotballhall, som tilrettelegg for speling året rundt. 

 
Foto: Vigga lokalavis

Foto: Vigga lokalavis