IMG_8625.jpg

Ødegården - Romsdalsvegen 4937, Lesjaskog

Gnr. 4, bnr. 3-6-8.Småbruket Ødegården med mykje historie på Lesjaskog!

IMG_8638.jpg

Bruket har eit større våningshus, eit fjos og eit mindre hus som kallast Steinstugu. Bygga er gamle med mykje historie. Våningshuset vart først sett opp i 1740. Det vart fløtt dit det står i dag på 1940-talet.

Fjoset er frå slutten av 1800-talet, og rommar omlag 40-50 sau på vinterfôr. Bruket disponerer halvparten av ei hytte på fjellet.

Steinstugu var fyst eit fjos, men vart bygd om og brukt til mellom anna skule. I dag leies huset ut i sommarhalvåret.

80 mål dyrka mark, og 460 mål produktiv skog.

Fjøs

Fjøs

Eigaren bur fortsatt på garden, og ønskjer at kjøper har eit lengre tidsperspektiv, slik at han rekk å skaffe ny bustad før overtaking.

Interessert?

Kontakt eigar Karl Øygarden:

Telefon: 905 19 207

Mail: kaoygar@online.no

Tunet med våningshus, fjos og Steinstugu

Tunet med våningshus, fjos og Steinstugu

Våningshus og fjøs, sett frå Steinstugu.

Våningshus og fjøs, sett frå Steinstugu.

Steinstugu leiges i dag ut i sommarhalvåret.

Steinstugu leiges i dag ut i sommarhalvåret.