Ein må ha ein plass å bu før ein kan flytte, og vi vil gjerne hjelpe deg med å finne den bustaden du ønskjer.

I Nord-Gudbrandsdal er det mange hus og bruk som står ubrukte. Dette er bakgrunnen for prosjektet "200 Ledige Hus", der vi kartlegg alle bruk som står tomme, men ikkje ligg ute for sal i dag.

I løpet av hausten 2018 vil vi kontakte alle eigarane av desse bruka, for å prøve å få fleire ut på marknaden.        

Vi hjelper eigarane med å setje dei i kontakt med interessentar. Alle husa og gardsbruka som blir lagt ut for salg, finn du på komtiloss.no fortløpande. Nedanfor finn du dei husa eller gardane som er til sal for augeblinken.


Gardsbruk og bustader til sal gjennom 200 Ledige Hus

Gard med Tømmertun frå 1750 i Otta sentrum

Norigard Loftsgard - Selsvegen 48-52, 2670 Otta

Småbruk på Lesjaskog

Ødegården - Romsdalsvegen 4937

Einebustad på Joramo, Lesja

Romsdalsvegen 118

Fradelt gardstun på Dombås

Blæstervegen 361, 2660 Dombås

Stor gard på Dovre

Lannem gard - 2662 Dovre

Småbruk i lesja sentrum

Kyrkjevegen63, 2665 Lesja

Småbruk på tessanden, Vågå

Ottadalsvegen 3678, 2683 Tessanden


Næringslokale med to utleieleiligheiter

Sentralt i Otta sentrum!


Hus på Finn.no

Dei fleste husa blir lagt ut på Finn.no. Trykk på biletet nedanfor for å sjå kva som ligg ute i regionen for augeblinken. 


Leitar du etter ein plass å bu i Nord-Gudbrandsdal?

Fyll ut skjemaet nedanfor og fortel litt om kva slags bustad du er ute etter, så tek vi kontakt med deg!

Namn/Name *
Namn/Name

Bannerfoto: Ida Amble Ruge