Ein god start

Nord-Gudbrandsdal har full barnehagedekning i heile regionen. Vi er stolte over barnehagane våre, som alle ligg i flotte naturnære omgjevnader. Her har ungane god plass til leik og moro, og alle barnehagane vektlegg å vera mykje ute. Ungane har det beste utgangspunktet i barnehagane våre, med ein høgare andel fagutdanna personell enn landsgjennomsnittet.

Lalm 13.jpg

Om barnehagane

Til saman er det 22 barnahagar i regionen, med alt frå 13 til 80 barn per barnehage. Alle kommunane har minimum ein barnehage.

 

For meir informasjon kan du gå inn på kommunanes heimesider: 

Skjåk       Lom       Vågå     Sel      Dovre      Lesja

 

Avstandar

Vi er ein stor region. Det er derfor lurt å tenke på reisetid og avstandar når ein skal søke barnehageplass, jobb og kjøpe bustad. For å sjå avstander i regionen, trykk her