Foto: Kreativt hjørne

Mange arbeidsmoglegheiter

Regionen har ein variert arbeidsmarknad, bl.a. innan reiseliv og service, primærnæringar, møbelproduksjon, steinindustri, mekanisk industri, offentleg sektor, økonomi og IT.

NAV sin oversikt over ledige stillingar i regionen finn du her.

www.lokaljobb.no kan du sjå ledige jobbar i Nord-Nudbrandsdalen, og også fordelt kommunevis.

Etablere eigen bedrift?

Det er fleire næringshagar i regionen der småbedrifter kan leige kontorplass ein eller fleire dagar i veka. Alle kommunene har kontaktpersonar som kan rettleie dei som vil etablere eigen bedrift. Dei kan bistå i etableringsfasen med søknadsskriving, informasjon om lokale forhold, nærings- og bustadomter osv.Sjå sidekolonne for kontaktopplysningar.

 

2013-08-02
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk GermanSpråk Dutch - Nederlansk
Dovre Delvis skyet -8
Lesja Delvis skyet -6
Lom Delvis skyet -6
Sel Delvis skyet -7
Skjåk Delvis skyet -3
Vågå Delvis skyet -6